Deklaracja dostępności

Grono Pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY - mgr Irena Babik : geografia

mgr Stanisława Mrozek - edukacja wczesnoszkolna, muzyka

mgr Kazimiera Kurzeja - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

mgr Barbara Wąchała - edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Rajczak - religia

ks. mgr Łukasz Serafin - religia

mgr Renata Sady - j.polski

mgr Bożena Majerska - j.angielski

mgr Katarzyna Franczyk - matematyka, chemia, fizyka

mgr Natalia Czerpak - j.niemiecki

mgr Maria Pancerz - matematyka, historia, świetlica szkolna, WOS

mgr Agnieszka Kołodziej - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Majewska - przyroda, biologia, informatyka, technika, biblioteka

mgr Agnieszka Michalska - pedagog specjalny

mgr Damian Kurzeja - wychowanie fizyczne, świetlica szkolna, 

mgr Barbara Kościółek - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jacek Kwit - doradztwo zawodowe

mgr Ewelina Jagieła - psycholog