Deklaracja dostępności

Grono Pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY - mgr Irena Babik : geografia

mgr Maria Kramarczyk - edukacja wczesnoszkolna, 

mgr Stanisława Mrozek - edukacja wczesnoszkolna, muzyka

mgr Kazimiera Kurzeja - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

mgr Justyna Tokarczyk-Tudaj - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, rewalidacja

mgr Bożena Rajczak - religia

ks. mgr Włodzimierz Chwałek - religia

mgr Renata Sady - j.polski

mgr Katarzyna Kalisz - j.angielski

mgr Katarzyna Franczyk - matematyka, chemia, fizyka

mgr Elżbieta Wojak - j.niemiecki

mgr Maria Pancerz - matematyka, historia, świetlica szkolna, WOS

mgr Monika Faron - fizyka

mgr Agnieszka Kołodziej - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Majewska - przyroda, biologia, informatyka, technika, biblioteka

mgr Joanna Łatka - nauczyciel wspomagający, logopedia, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny

mgr Damian Kurzeja - wychowanie fizyczne, świetlica szkolna, nauczyciel wspomagający

mgr Barbara Kościółek - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Sopata - doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Wierzbicka - Słowik - psycholog