Deklaracja dostępności

Rekrutacja do klasy I

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu informuje, że w dniach od 20.03.2023r.do 03.04.2023r. będą przyjmowane zgłoszenia do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024. Zgłoszenie można pobrać w gabinecie dyrektora lub ze strony internetowej (spszczerez.lacko.pl) i złożyć w gabinecie dyrektora w godzinach 8.00-15.00.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do klasy I z obwodu