Deklaracja dostępności

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu informuje, że w dniach od 13.02.2023r. do 10.03.2023r. będą przyjmowane NA WOLNE MIEJSCA WNIOSKI do oddziału przedszkolnego, na rok szkolny 2023/2024. Wniosek i oświadczenia można pobrać  w gabinecie dyrektora lub ze strony internetowej (spszczerez.lacko.pl) i złożyć  w gabinecie dyrektora w godzinach od 8.00-15.00. Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy przyjętych, bardzo prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę realizacji w naszym oddziale przedszkolnym, wzór wniosku również znajduje się na naszej stronie.

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Kryterium nr 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny

Kryterium nr 2 - oświadczenie rodziców

Kryterium nr 3 Oświadczenie jednego z rodziców

Kryterium nr 4 - oświadczenie rodziców

Kryterium nr 5 - oświadczenie rodzica

Kryterium nr 6 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie