Deklaracja dostępności

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu informuje, że w dniach od 13.02.2023r. do 03.04.2023r. będą przyjmowane wnioski do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023. Wniosek można pobrać w gabinecie dyrektora lub ze strony internetowej (spszczerez.lacko.pl) i złożyć w gabinecie dyrektora w godzinach od 8.00-15.00.
Załączniki: